Ata Soyer, yaşamını halk sağlığı mücadelesine adayan; sağlık politikaları, hekim ve sağlık çalışanlarının hakları ve örgütlülükleri üzerine çalışmalar yapan toplumcu bir hekimdi.