Enver Gökçe 40 kuşağı şairlerindendir. İnançlı ve inatçıdır yani. Şiirinin merkezine insanı koyar ve onun mücadelesiyle, direnişiyle harmanlar şiirini.