Şizofreni hastalarının yaşam kalitesine düşünce bozukluğunun etkisi