Şizofreni tanılı hastalarda panik bozukluk sıklığı