Şizofrenide nörofizyolojik ve nörokognitif genetik belirleyicilerin yeri