Sağlık, eğitim, danışmanlık, koruma, bakım hizmetlerinde ruh sağlığını güçlendirme, geliştirme ve koruyucu ruh sağlığı toplantısı