“Nostalji” kavramı köklerini Yunancadan alır. Eve dönüş anlamına gelen “nostos” ile acı anlamına gelen “algos” kelimelerinin birleşmesi ile oluşur.