Düşünce ve Dil Ölçeği Türkçe formunun şizofreni hastalarında geçerlilik ve güvenilirlik çalışması