Doç. Dr. Halis Ulaş

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları UzmanıDoç. Dr. Halis Ulaş Kimdir

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
1976 yılında Adana'da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi Adana'da tamamladım. 1993 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesine başladım ve 1999 yılında mezun oldum. 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında uzmanlık eğitimime başladım ve 2005 yılında “Düşünce ve Dil Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması” adlı tezimi tamamlayarak psikiyatri uzmanı oldum. Uzmanlık sonrası İngiltere'de South London and Maudsley NHS Trust'ta Overseas Attachment Doctor olarak psikiyatri alanında çalışmalar yürüttüm. 2012 yılında erişkin psikiyatrisi alanında doçentlik ünvanımı aldım. 2018 yılına kadar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında meslek yaşamımı sürdürdüm. Şu ana kadar şizofreni, bipolar bozukluk, majör depresif bozukluk, alkol ve madde kullanım bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, travma, destekleyici psikoterapi, toplum psikiyatrisi, sosyal psikiyatri, koruyucu psikiyatri alanlarında çalışmalar yürüttüm. 2003-2005 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Genel Sekreterliği, 2005-2007 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcılığı, 2007-2011 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği Uluslararası İlişkiler Sekreterliği, 2009-2013 yılları arasında Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Psikiyatri Bölümü ve Yeterlik Kurulu Temsilciliği görevlerini yürüttüm. 22 Şubat 2018-17 Şubat 2020 tarihleri arasında Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Başkanı olarak görev yaptım.

Haberler

İmgenin suskunluğu

Arshile Gorky soyut dışavurumculuğun önde gelen isimlerindendir. Amerika’da, hatta dünyada tanınmış bir ressam haline gelir.

Ruhlar Mezbahası İyi Günler

Halis Ulaş, Tolga Binbay’ın “Ruhlar Mezbahası İyi Günler Diler”, “Ve Kimse İsa’ya İnanmadı”, “Gerisi Hep Rivayet” öykü kitapları üzerine yazdı.

Şiirci Geldi Haaanıım…

Arif Dino şairliğinin yanı sıra; boksör, aşçı, sinema oyuncusu, portre ressamı, grafiker, heykeltıraş, sanat eleştirmeni olması gibi.

Ata Abi

Ata Soyer, yaşamını halk sağlığı mücadelesine adayan; sağlık politikaları, hekim ve sağlık çalışanlarının hakları ve örgütlülükleri üzerine çalışmalar yapan toplumcu bir hekimdi.

“Yurtsama”dan “gündedün”e “nostalji”nin çağrıştırdıkları

“Nostalji” kavramı köklerini Yunancadan alır. Eve dönüş anlamına gelen “nostos” ile acı anlamına gelen “algos” kelimelerinin birleşmesi ile oluşur.

Gönülçelen kelimeler atlasım

Hani bazı kelimeler vardır tınısı anlamından bağımsız içimizi titretir, bizi alır götürür. Hani bazı kelimeler vardır bilmediğiniz bir dildendir ama içimizi ısıtır.