Düşünce ve dil ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması