İstanbul Protokolü Öncesi Gözaltı Giriş ve Çıkış Muayenelerinin Değerlendirilmesi.