Kolloid kist operasyonuna bağlı apatinin bromokriptin ile tedavisi. Bir Olgu Sunumu