Kolloid kist operasyonuna bağlı apatinin bromokriptin ile tedavisi