Şizofreni aile çalışmalarında endofenotip yaklaşımının yeri