Şizofreni hastalarında düşünce bozukluğunun yaşam kalitesine etkisi