Bir üniversite hastanesi kliniğinde yatan geriatrik hastaların dökümü