I. Dünya Savaşı Wittgenstein ve Ravel’i farklı cephelere savurup düşman saflarda yer almalarına neden olmuş. Savaş birinin bedenine, diğerinin ruhuna derin çentikler atmış.